Léto

29.09.2015 11:04
 
 
Energie nebes se promíchává s energií země, vše bují a kvete, srdce je nejaktivnější, s tenkým střevem odpovídá prvku léta - ohni. Naše mysl má odpovídat rozjásané náladě, aby duch mohl vzkvétat a energie volně proudila kolem těla ven. Výživná čerstvá strava a jogínské pozdravy slunce vyživují oblast solar plexu - našeho vnitřního ohně a jiskry v oku. Zkrášlující rituály dle starověkých receptur posilují vnitřní esenci a zažehnou vitalitu, neboť pravá krása přece vyzařuje zevnitř.